Liquid Tubes / Adaptors / Filters


» FT-4 : 4mm liquid tube
» FT-6 : 6mm liquid tube
» FLF-4 : Liquid filter for 4mm tube
» FLF-6 : Liquid filter for 6mm tube
» FTA-64 : Adaptor for 4mm to 6mm tube connection
» FTA-66 : Adaptor for 6mm to 6mm tube connection
» FTA-664 : T-type adapter for two 6mm tubes to one 4mm tube connection